كميات وديلر اتش بي

كميات وديلر اتش بي

اتش بي 8560w

اتش بي 8560w

استعمال امريكا وكندا وارد خارج حاله زيرولابتوب اتش بي وركستيشن كور اي 5 جيل ثانيبروسيسور ممتاز ..

L.E6,100 السعر بدون ضريبة : L.E6,100

اتش بي 8570w

اتش بي 8570w

استعمال امريكا وكندا وارد خارج حاله زيرولابتوب اتش بي وركستيشن كور اي 7 جيل ثالثبروسيسور ممتاز ..

L.E6,300 السعر بدون ضريبة : L.E6,300

اتش بي ايليت بوك 8460P

اتش بي ايليت بوك 8460P

استعمال امريكا وكندا وارد خارج حاله زيرولابتوب اتش بي كور اي 5 ((((جيل ثاني)))) بروسيسور ممتاز ..

L.E2,750 السعر بدون ضريبة : L.E2,750

اتش بي ايليت بوك 8470P

اتش بي ايليت بوك 8470P

استعمال امريكا وكندا وارد خارج حاله زيرولابتوب اتش بي كور اي 5 ((((جيل ثالث)))) بروسيسور ممتاز ..

L.E2,850 السعر بدون ضريبة : L.E2,850

اتش بي ايليت بوك 8560P

اتش بي ايليت بوك 8560P

استعمال امريكا وكندا وارد خارج حاله زيرولابتوب اتش بي كور اي 5 ((((جيل ثاني)))) بروسيسور ممتاز ..

L.E4,100 السعر بدون ضريبة : L.E4,100

اتش بي ايليت بوك 8560P

اتش بي ايليت بوك 8560P

استعمال امريكا وكندا وارد خارج حاله زيرولابتوب اتش بي كور اي 7 ((((جيل ثاني)))) بروسيسور ممتاز ..

L.E4,750 السعر بدون ضريبة : L.E4,750

اتش بي ايليت بوك 8570P

اتش بي ايليت بوك 8570P

استعمال امريكا وكندا وارد خارج حاله زيرولابتوب اتش بي كور اي 7 ((((جيل ثالث)))) بروسيسور ممتاز ..

L.E5,000 السعر بدون ضريبة : L.E5,000

اتش بي وركستيشن زد بوك

اتش بي وركستيشن زد بوك

استعمال امريكا وكندا وارد خارج حاله زيرولابتوب اتش بي وركستيشن كور اي 7 جيل رابعبروسيسور ممتاز ..

L.E8,100 السعر بدون ضريبة : L.E8,100

عرض 1 الى 8 من 8 (1 صفحات)